Zapraszamy do współpracy

Aktualnie Spółdzielnia jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142762.

Witamy

Witamy Miło jest nam powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej - Pod Kopcem. Strona została uruchomiona dnia 31 stycznia 2007 roku.


 

 

 

 

                                                                           

 

Warszawa, dn. 15.04.2016 r

Ogłoszenie      

SBM " Pod Kopcem" posiada wolną powierzchnię  w budynku przy ul.Czerniakowska 58 o powierzchni 12,96 m2. Informacje odnośnie powierzchni do wynajecia można uzyskać w biurze SBM "Pod Kopcem" telefonicznie lub mailowo: 515988670, sbmpodkopcem1@n-s.pl.

Zainteresowane osoby zapraszasmy do biura Spółdzielni.

 

                                                                                                                                                                                     Warszawa, dn. 04.02.2016

 

Ogłoszenie

SBM "Pod Kopcem" posiada wolny lokal do wynajęcia, który może być objęty na zasadzie umowy najmu z przeznaczeniem na np.:  magazyn itp. Charakterystyka lokalu: Lokal o powierzchni 12,40 m2 w piwnicy przy  ul. Zwierzynieckiej 13

Informacje odnośnie lokalu można uzyskać  w biurze  SBM „ Pod Kopcem” telefonicznie lub mailowo: 515988670,  sbmpodkopcem1@n-s.pl

Termin składania podań upływa w dniu 30.04.2016 roku.

 

 

                                                           

 

Protokoły z posiedzeń  Rady Nadzorczej:

2014.07.09 59 Protokół z posiedzenia RN z załącznikiem

 

 

Nasze okolice

Prezentujemy Państwu piękne zdjęcia okolic naszego osiedla wykonane 1 sierpnia 2014 roku z dachu budynku Zwierzyniecka 13 przez naszą utalentowaną sąsiadkę Panią Magdę Czeszejko-Sochacką.

 

Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej

 

2014.07.09 59 Protokół z posiedzenia RN z załącznikiem

2014.03.21 0 Protokol z pierwszego posiedzenia RN

2014.03.21 50 Protokół z posiedzenia RN z załącznikiem

2014.03.27 51 Protokół z posiedzenia RN z załącznikiem

2014.04.02 52 Protokół z posiedzenia RN z załącznikiem

2014.04.23 53 Protokół z posiedzenia RN z załącznikiem

2014.05.07 54 Protokół z posiedzenia RN z załącznikiem

2014.05.15 55 Protokół z posiedzenia RN z załącznikiem 

Dzień dziecka 2014

 

Na kilkanaście dni przed planowaną imprezą zostały wywieszone plakaty informujące mieszkańców o imprezie dla dzieci, która miała się odbyć na naszym osiedlu. Każdy z nas przeczytał i … zapomniał. Jakież więc wielkie i miłe było zaskoczenie dla wszystkich, gdy rano 31 majaa coś zaczęło się na naszym osiedlu dziać. Dzieci już od samego rana obserwowały z balkonów rosnące na naszych trawnikach dmuchane zamki, baseny i domki do skakania. Starsze dzieci, jak tylko zobaczyły, że dzieje się coś niezwykłego, już od rana na dworze asystowały pracownikom przy przygotowaniach. Kilka godzin później nasza okolica ożyła. Z sennego osiedla stała się krainą niesamowitej zabawy.