Zapraszamy do współpracy

Aktualnie Spółdzielnia jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142762.


 

Zapraszamy na spacer w stronę światła..

Witamy

Witamy Miło jest nam powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej "Pod Kopcem". Strona została uruchomiona dnia 31 stycznia 2007 roku.


 

 

 

 

                                                                           

 

Warszawa, dn. 15.04.2016 r

Ogłoszenie      

SBM " Pod Kopcem" posiada wolną powierzchnię  w budynku przy ul.Czerniakowska 58 o powierzchni 12,96 m2. Informacje odnośnie powierzchni do wynajecia można uzyskać w biurze SBM "Pod Kopcem" telefonicznie lub mailowo: 515988670, sbmpodkopcem1@n-s.pl.

Zainteresowane osoby zapraszasmy do biura Spółdzielni.

 

                                                                                                                                                                                     Warszawa, dn. 04.02.2016

Ogłoszenie

SBM "Pod Kopcem" posiada wolny lokal do wynajęcia, który może być objęty na zasadzie umowy najmu z przeznaczeniem na np.:  magazyn itp. Charakterystyka lokalu: Lokal o powierzchni 12,40 m2 w piwnicy przy  ul. Zwierzynieckiej 13

Informacje odnośnie lokalu można uzyskać  w biurze  SBM „ Pod Kopcem” telefonicznie lub mailowo: 515988670,  sbmpodkopcem1@n-s.pl

Termin składania podań upływa w dniu 30.07.2016 roku.

 

Nasze okolice

Prezentujemy Państwu piękne zdjęcia okolic naszego osiedla wykonane 1 sierpnia 2014 roku z dachu budynku Zwierzyniecka 13 przez naszą utalentowaną sąsiadkę Panią Magdę Czeszejko-Sochacką.